LODOWISKO – Biały ORLIK

LODOWISKO KRYTE

zapraszamy już od 4 grudnia od 8.00


  • 8:00 – 15:00 (ostatnie wejście 13:50) 15:00 – 16:00 – PRZERWA TECHNICZNA 16:00 – 20:30 (ostatnie wejście 19:20)
  • 9:00 – 15:00 (ostatnie wejście 13:50) 15:00 – 16:00 – PRZERWA TECHNICZNA 16:00 – 20:30 (ostatnie wejście 19:20)

CENNIK LODOWISKA

AKTUALIZACJA 2023

KARTA DUŻEJ RODZINY

ULGOWY WSTĘP NA LODOWISKO DLA RODZIN WIELODZIETNYCH Z WAŻNĄ KARTĄ DUŻEJ RODZINY
  • dzieci - 8 zł/za pierwszą godz dopłata 1zł/ każde rozpoczęte 10 min rodzic/opiekun - 15 zł/godz dopłata 2zł/ każde rozpoczęte 10 min
  • dzieci - 8 zł dorośli - 15 zł

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

warunkiem jest okazanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • dzieci i młodzież szkolna - 8 zł/za pierwszą godz dopłata 1 zł/ każde rozpoczęte 10 min rodzic/opiekun osoby niepełnosprawnej - 15 zł/godz dopłata 2zł/ każde rozpoczęte 10 min dorosły niepełnosprawny- 15 zł/godz dopłata 2zł/ każde rozpoczęte 10 min
  • dzieci i młodzież szkolna - 8 zł rodzic/opiekun - 15 zł dorosły niepełnosprawny - 15 zł